Şirket Profili » İnsan Kaynakları
Çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven, saygı ve özverinin hâkim olduğu, katılımın ve farklı fikirlerin ortaya çıktığı bir şirket olmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları Politikamızı; sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, motivasyonunu ve şirketimize bağlılığını sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz.
 
A) ÇALIŞANLARIMIZDA ARADIĞIMIZ YETKİNLİKLER
 
 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim Becerisi
 • İşbirliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Etkin gözlem ve Odaklanma
 • Problemin Kaynağına İnebilme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • İnsan haklarına, inançlara ve demokratik ilkelere bağlılık
 • Müşteri duyarlılığını önemseyebilme
B) ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLERİMİZ
 
 • İşe alım sürecinde,  uygunluk vasfını aramak ve başvuruda bulunanlara fırsat eşitliği sağlamak.
 • Nitelikli gençleri ve deneyimli personelleri topluma kazandırmak.
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsat eşitliği sağlamak.
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek ve çalışanların   şirkete olan bağlılığını arttırmak.
 • Başarıyı sürekli ve kaliteli kılmak.
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak.
 • İşbirliği ve dayanışmanın temel alındığı, karşılıklı güven ve saygıyı teşvik eden çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak.
 • Çalışanların birbiriyle olan iletişimde “özsaygıyı” yükseltici dil kullanımına özen göstermek.
 • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsemma göstermemek ve gerekli tedbirleri almak.
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak.
 • Çalışanlarla ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanların izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak.
 • İnançlara, insan haklarına ve demokratik ilklere saygılı olmak.
 
C) İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
 
Dürüstlük
 
 • İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
 
Gizlilik
 
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketlerin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
 
Karşılıklı Kazanç
 
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların menfaatlerini, kendi menfaatlerimiz gibi gözetiriz. Bu doğrultuda karşılıklı kazanç ilkesini benimseriz.
 
Yasal Sorumluluklarımız
 
 • Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
 
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız.
 
 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
 
Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
 
 • Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
 
Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
 
 • İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
 
Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
 
 • Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
 
D) İNSAN KAYNAĞI POLİTİKAMIZ
 
 • Nitelikli işgücüne ulaşma
 • Organizasyon geliştirme ve güçlendirme
 • Performansa dayalı ödüllendirme
 • Motivasyon ve bağlılığı arttırma