Şirket Profili » Ortak Değerlerimiz
ORTAK DEĞERLERİMİZ
 
  • Takım Çalışması
  • Liderlik
  • İnisiyatif Kullanabilme
  • Açık Ve Etkin İletişim
  • Yaratıcılık
  • Esneklik
  • Kendine ve Başkalarına Saygı
  • Kendini Geliştirebilme
  • Zamanındalık 
  • Amaca Yönelik Olma