Şirket Profili » Yönetim Yaklaşımı
YÖNETİM YAKLAŞIMI
 
Sorumluluk ve Şeffaflık 
 
Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek
 
İnovasyon 
 
Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak
 
Aktif Katılımcılık 
 
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak
 
Stratejik Yaklaşım 
 
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak