Şirket Profili » Sosyal Sorumluluklarımız
SOSYAL SORUMLULUK
 
  • Sosyal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, faaliyetlerinde toplumun, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev alır, geleceğe yatırım yapar.
  • Çevre bilincini artırmayı, çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi bir görev kabul eder. Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlar.
  • İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
  • Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
  • Faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
  • Türkiye’nin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.